Välkommen till klubb 1966

1966-klubben är ett företagsnätverk som administreras och drivs av Kristianstad IK. Syfte och mål med nätverket är att skapa förutsättningar för medlemmarna att, med den lokala hockeyn som gemensam bas, marknadsföra sig samt skapa nya kontakter och affärsmöjligheter.

Som medlem får du medlemskort, omnämnande på kristianstadik.se, kallelser till och fritt deltagande vid nätverkets träffar, föreläsningar och liknande arrangemang, kontinuerlig förhandsinformation om Kristianstad IK samt möjligheter till egna digitala informationsutskick/aktiviteter via nätverkets befintliga kanaler.

För mer information, ansökan om medlemskap etc, kontakta Marknadansvarig KIK