Mingelmässa 2012-09-12

18 medlemmar i klubb 1966 hörsammade KIKs uppmaning och tog tillfället i akt att möta gamla och nya samarbetspartners på KIKs Mingelmässa under onsdagen.

– Ett mycket bra initiativ, var den gängse sammanfattningen från utställarna, kanske lite få företag idag men det här är ju första gången vi får den här möjligheten så när nästa tillfälle ges kommer intresset vara betydligt större.

– Effektivt och inte så pretentiöst, var ett annat omdömme, lättsamt och riktigt bra för affärerna.

– Vi har fått många positiva omdömen, berättade KIKs Mikael Tisell, och det är den här typen av aktiviteter som är en del av verksamheten i 1966, tillsamman med seminarier, föredrag och aktiviteter av olika slag. Alla i nätverket ges möjligheter att ta del av varandras kunskaper. Initialt är det hockeyintresset som är gemensamt, ett sätt att träffas på matcher och så. Man känner till varandra men har ofta inte riktigt stenkoll på vad var och en kan erbjuda, så den här typen av aktiviter kan ofta bjuda på en del aha-upplevelser. Att vi kan stärka banden våra samarbetspartners emellan är ett sätt riktigt bra sätt för oss att ge tillbaka för det stöd vi fått genom åren.

– Jo, det har varit väldigt lyckat här idag. Vi har på ett mer påtagligt sätt fått visa upp oss och vår verksamhet och knutit flera bra kontakter. Bedömningen är att detta tveklöst kommer leda till nya och ömsesidiga affärer, sade t ex Hans Sjunnesson på IT-företaget Defendo.

– Sammantaget har synpunkterna från alla våra utställare givit oss ytterligare positiv input för nästa Mingelmässa, berättar KIKs Mats Sundholm, och intresset är redan stort för att var med nästa gång. Exakt när det blir av är inte bestämt ännu, men att det blir någon gång i början av våren 2013 är ett rätt kvalificerat antagande.